stavební firma | expert na výškové práce
Reference
Reference Brno
Zateplení domů
a zateplování
fasád
Reference Brno
Reprofilace
a sanace
betonu
Reference Brno
Opravy
a nátěry fasád
Reference Brno
Malba reklam,
montáž
reklamy
Reference Brno
Opravy
a nátěry
konstrukcí
Reference Brno
Nátěry
a rekonstrukce
střech
Reference Brno
Dřevěný šindel
pokrývání
šindelem
Reference Brno
Arboristika a
kácení stromů
Reference Brno
Mytí oken
výškových
budov
Reference Brno
Stavební
a zednické
práce
Reference Brno
Siluety dravců,
ochrana proti
ptákům
Reference Brno
Rekonstrukce
betonových
teras a balkonů
Reference Brno
Montáže ve
výškách a
výškové práce
Kariéra Napsali o nás O firmě Reference Služby Úvod Kontakt

FLEXISTAV s.r.o.

Provozovna:
Stavební 5, Brno tel: 543 254 108
mobil: 603 547 598
e-mail: info@flexistav.cz

 

VÝŠKOVÉ PRÁCE: opravy a nátěry střech + opravy a nátěry fasád + nátěry kons-
trukcí + aboristika: prořezávání a kácení stromů + mytí oken + bourání a opravy
komínů + malba a instalace reklam + montáž holubohrotů a plašičů ptactva + insta-
lace ochranných a balkonových sítí + nástřik siluet dravců, sezónní odklízení sněhu, ...

Úvod > Výškové práce

Co jsou výškové práce?


Za výškové práce je po-
važován jakýkoliv druh
činnosti realizované ve
výšce již od 1,5 metru na
nebezpečné pracovní ploše či plošině.

03.jpg, 14kB 10.jpg, 28kB 20.jpg, 30kB

Výškové práce horolezeckou technikou

Jedná se o práce prováděné v nepřístupných podmínkách, kde je nezbytné využití speciální horolezecké techniky. Tento způsob práce se vyplatí tam, kde není možné technicky nebo z finančních důvodů zajistit stavbu ze zabezpečené pracovní plošiny. Pracovníci musí být držiteli platného certifikátu pro práce ve výškách a osobní zajištění musí splňovat přísné bezpečnostní předpisy.

Výškové práce z vysokozdvižné plošiny

Horolezeckou techniku lze za určitých podmínek nahradit vysokozdvižnou plošinou, případně montáží lehké hliníkové konstrukce - např. věže BOSS.

Kdy použít metodu výškových prací?

Některé druhy prací horolezecká technika neumožnuje z důvodů neúměrných nákladů na 1m2- např. montáž zateplení. Vynaložené náklady na výškového specialistu by při konečné bilanci výrazně převýšily náklady za pronájem zařízení a jeho obsluhu.

Naše společnost dbá, aby realizace prací byla kvalifikovaně pokryta jak technicky, tak řemeslně (tzv. řemeslníci na laně). Pracovníci jsou pravidelně školeni a jsou odborníky, kteří vlastní certifikáty z oborů souvisejících s pracemi, které se dají jednotně označit jako "výškové práce horolezeckou technikou".

FLEXISTAV a práce ve výškách

Naše firma se specializuje na řešení problémů v oblasti výškových prací - i v obtížně přístupných nebo standardními způsoby nedostupných lokacích a místech. Dlouholetá zkušenost a vysoká odbornost pracovníků jsou zárukou kvalitně odvedené práce. Viz. příslušné reference.

Z užších specializací prováděných jako výškové práce nabízíme:

Malba reklam na budovy a montáž reklamy ve výškách

Jedná se především o reklamní malby na fasády, budovy, štíty budov, komíny a chladící věže. Provádíme je z lana jako výškové práce, z lešení i z vysokozdvižné plošiny. Montujeme reklamní poutače a bilboardy.

Mytí oken, čištění oken, mytí skleněných plášťů budov

Mytí oken a skleněných plášťů horolezeckou technikou, z vysokozdižné plošiny i z lešení.

Natěračské výškové práce - opravy fasád a omítek, mytí fasád

Zajišťujeme kompletní rekonstrukce fasád jako výškové práce- myti fasád, lokální opravy a čistění omítek, penetrace a nátěry fasád a omítek.

Nátěry a opravy střech - plechových, plochých a dřevěných

Provádíme opravy a nátěry uvedených střech jako výškové práce.

Odklízení sněhu z plochých i šikmých střech, výškových budov a nepřístupných prostor

Novinkou, která vznikla na základě časté poptávky zákazníků, je sezónní odklízeníí sněhu z plochých i šikmých střech, z výškových budov a z prostor, které jsou těžko přístupné. Tzv. SOS sněhová pohotovost je rychlým a účinným opatřením, které řeší nebezpečné sesuvy sněhu ohrožující chodce a přetížení střešních konstrukcí.

Další specializace z výškových prací nejsou zatím zpracované jako popis služeb.
Seznam realizovaných referencí:

ik05.gif, 910BReference - Opravy a nátěry konstrukcí ik11.gif, 719BReference - Arboristika a kácení stromů ik11.gif, 719BReference - Ochrana proti ptákům, siluety dravců ik13.gif, 758BReference - Montáže ve výškách a výškové práce

© FLEXISTAV s.r.o. | Brno | +420 603 547 598 | info@flexistav.cz